×

×

La Direcció considera que la Gestió de la Qualitat és clau pel futur de FRIGORÍFICS FERRER, i per a la seva excel·lència en el seu àmbit d’aplicació que és la “Manipulació, venda i distribució de productes congelats i peix fresc”. En aquest sentit, la Direcció es compromet amb els següents punts:

  • Orientar tots els esforços de l’activitat en la satisfacció al client i totes les parts interessades com a base de l’èxit, mitjançant la millora contínua.
  • Continuar liderant el sector a Catalunya, innovant i creixent de manera responsable i sostenible, i amb respecte al medi ambient.
  • Fomentar una actitud oberta, positiva i participativa entre tots els treballadors de l’empresa.
  • Dotar a l’empresa de tots els recursos humans i formatius per aconseguir la màxima eficiència en cada una de les àrees de l’activitat.
  • Complir amb tots els requisits legals i normatius en matèria de seguretat alimentària i d’altres matèries que li siguin d’aplicació.
  • Garantir la màxima qualitat en tots els nostres productes.
  • Treballar en la implementació del pla de la cultura en seguretat alimentària i promoure'n la conscienciació a tots els nivells de l'organització.

Gerència, a 19-02-2021