×

×

La passió i perseverança dels avantpassats de la família, així com dels seus successors, han permès evolucionar el negoci des de la parada de peix a la plaça de Vic (anys 20), a un magatzem de congelat pioner (anys 50-60), la progressiva obertura de diverses delegacions (anys 70-90) i fins a l’actual empresa que som actualment, amb gran potència d’importació i exportació arreu del món
- La nostra història -